Home

Dit is de website van de "Stichting stimulering natuurprojecten omgeving Eindhoven", afgekort "SsnoE".
Lees verder voor een korte samenvatting.

Doel

Het doel van de Stichting is het ondersteunen van projectmatige activiteiten gericht op natuureducatie, natuurbeleving, natuurontwikkeling, duurzaamheid en milieu, uitgevoerd door kleinschalige (natuur)organisaties of particulieren. Deze activiteiten dienen plaats te vinden in de omgeving van Eindhoven.

Daartoe kan een initiatiefnemer van een project een aanvraag indienen voor een geldelijke bijdrage, een bijdrage in natura van begunstigers van de Stichting, of een combinatie hiervan.

Middelen

De Stichting wordt ondersteund door begunstigers die bereid zijn zich eenmalig of voor enige tijd te verplichten tot een bijdrage aan het doel van de Stichting. Dit kan ook een bijdrage in natura zijn.

Als erkend goed doel (ANBI) heeft de Stichting een wettelijke informatieplicht op een aantal terreinen.

Stichting

De Stichting kent statuten, een huishoudelijk reglement en een bestuur.

Deze website informeert u over bovenstaande onderwerpen en geeft daarnaast aanvullende informatie.